NotificatieBundel

Officiƫle of vormelijke kennisgeving

Naam Omschrijving Type Bijkomende informatie
Id

Unieke identificatie van een notificatiebundel

String

Verplicht

AanbiederUri

De identificatie van (de beheerder van) de Applicatie die de NotificatieBundel aanbiedt.

String

Verplicht

Bestemmelingen

Bestemmelingen of agenten waarvoor notificatiebundel bestemd is

Lijst van Bestemmeling

Verplicht

Categorie

De (notificatie)categorie van de te creeren notificatie.

Categorie

Verplicht

DatumNotificatie

De datum waarop de notificatie initieel klaargezet/aangeboden wordt.

DateTime

Verplicht

TransactieId

Unieke en persistente identificatie van transactionele dienstverlening. Op basis van de TransactieID kan in de front end logica opgebouwd worden rond het al dan niet tonen van gegroepeerde notificaties en de problematiek oplossen van meerdere notificaties vanuit verschillende bronnen over hetzelfde dossier. Momenteel wordt binnen DOSIS een unieke sleutel gegenereerd door het samenvoegen van volgende velden: {bron}+{dossierID}

String

Optioneel

Vervaldatum

Vervaldatum van de bundel.Onmiddellijk na 24:00 van deze datum (huidige datumtijd > vervaldatumtijd) mag de NotificatieBundel niet meer verwerkt worden en mogen geen Passieve Notificaties gebaseerd op de Bundel aangeboden worden aan Afnemers.

DateTime

Optioneel

Kanalen

Te notificeren kanalen

Lijst van NotificatieKanaal

Verplicht

ProductId

De IPDC of Dienstverleningscatalogus ID van de dienst of het product waarvoor de Notificatie gevraagd wordt.

String

Verplicht

MerkCode

Het merk van de publieke dienstverlening waarvoor genotifieerd wordt

String

Verplicht

SleutelWaardeParen

Lijst met sleutel/waarde-paren gebruikt bij generatie van notificatieberichten.
Bij creatie van een notificatie moeten alle sleutel/waarde-paren worden meegegeven die gebruikt worden voor de notificatiecategorie / -kanalen.
Wanneer sleutel/waarde-paren ontbreken die vereist zijn, dan kan de notificatie niet worden verwerkt.

Lijst van SleutelWaardePaar

Verplicht