Bestemmeling

Bestemmeling of agent van de notificatie

Naam Omschrijving Type Bijkomende informatie
Identificatie

Unieke identificatie

String

Optioneel

Type

Bestemmelingstype

String

Optioneel