Versie api : 1.0.0.0 (22/04/2024 17:03)

Changelog

Versie 1.0.0 (2018-07-17)

 • Initiële versie.

Versie 1.1.0 (2018-07-17)

 • Changed bron -> publieke dienstverlening configuratie en configuratiescherm toegevoegd.
 • Initiële versie Pull On demand.

Versie 2.0.0 (2018-10-08)

 • API VERSION CHANGE POST van Notificatie Bundels (V2) in plaats van Notificatie Aanvragen (V1)
 • BREAKING Property Body (met HTML) werd verwijderd. Titel blijft en bevat geen HTML.
 • BREAKING Toevoegen check op IPDC, deze is verplicht nu voor Notificatie Aanvragen (V1) & Notificatie Bundels (V2)
 • Nieuwe notificatiecategorie : MijnBurgerprofielWelkomstbericht
 • Nieuwe notificatiecategorie : VrijeNotificatie

Versie 2.0.1 (2018-10-12)

 • Database-opschoning oude Notificaties MijnBurgerprofielWelkomstbericht
 • Bugfix sleutelwaardepaar VrijeNotificatie

Versie 2.1.0 (2018-10-23)

 • ProductId in Notificatie POST body is nu een verplicht mee te geven waarde (v1/v2).
 • Toevoegen van documentatie verrijkt sleutelwaardepaar 'MerkNaam' en sleutelwaardeparen voor kanaaltemplates DossierGerelateerdBerichtWijzigingDossier, DossierGerelateerdBerichtActieNodig

Versie 2.2.1 (2019-01-11)

 • Het is nu mogelijk om alle publieke dienstverlening configuraties zonder authenticatie op te halen (GET api/v2/publiekedienstverleningconfiguraties/publiek). Hierbij wordt slechts een deel van de informatie rond de publieke dienstverlening configuraties terug gegeven.

Versie 2.2.2 (2019-02-01)

 • Het sleutelWaardePaar "MerkNaam" komt nu voor in iedere notificatie en heeft altijd een op dezelfde manier opgebouwde waarde. Dit onafhankelijk van de versie waarmee de notificatie wordt aangemaakt. Notificaties aangemaakt via v1 voor deze wijziging hebben nog een afwijkende waarde.

Versie 2.2.3 (geschrapt)

 • Bugfix: interoperabiliteit - inladen van notificaties uit een volgende versie (v2.3+) resulteert niet langer in fouten

Versie 2.3.1 (2019-02-27)

 • Bugfix: Als je geen ovo code claim had bij POST notificatie v1 werd een Http500 in plaats van de verwachte Http403
 • Uitbreiding van sleutelwaardeparen met voorziening voor geneste objecten
 • Bugfix: Het is niet langer mogelijk dat een POST notificatie v1 over meer dan 1 productid gaat. De correcte publiekedienstverleningconfiguratie wordt nu gekoppeld aan het resulterende notificatie-bericht.

Versie 2.3.2 (2019-03-11)

 • Bugfix: De sortering van notificaties aangeboden via v2-endpoints werd gecorrigeerd
 • Bugfix: Technische rechtzetting precisie DatumNotificatie-veld

Versie 2.3.3 (2019-03-18)

 • Bugfix: Het was niet langer mogelijk om merken van een publieke dienstverlening te verwijderen of om van een merk een notificatie kanaal te verwijderen

Versie 2.4.1 (2019-04-17)

 • Toevoegen validatieregels nieuwe sleutelwaardeparen-structuur

Versie 2.5.1 (2019-04-19)

 • Toevoegen documentatie nieuwe sleutelwaardeparen-structuur

Versie 2.5.2 (2019-04-26)

 • Het is niet meer mogelijk om alle notificatiebundel-importstatussen op te vragen

Versie 2.6.1 (2019-05-03)

 • Optimalisatie van database-opslag notificatieberichten in relationeel model

Versie 2.7.1 (2019-05-06)

 • Toevoegen van deadletter-beheer voor operationele monitoring en interventie
 • Raadplegen van database via eerder geintroduceerd relationeel model

Versie 2.8.1 (2019-05-22)

 • Optioneel maken van JSON-opslag in database

Versie 2.9.1 (2019-06-03)

 • Uitfaseren JSON-opslag voor notificatiebundel/-ticket/-sleutel
 • NotificatieAanvragen(aangeboden via POST /api/v1/notificaties) resulteren nu in de aanmaak van een NotificatieBundel (in lijn met NotificatieBundelVerzoeken aangeboden via POST /api/v2/notificaties). Historisch aangeboden NotificatieAanvragen worden ook omgezet naar NotificatieBundels.

Versie 2.9.2 (2019-06-07)

 • Bugfix: Migratie van oude NotificatieAanvragen stopte onverwacht als NotificatieAanvragen geregistreerd waren zonder ProductId
 • Bugfix: Auditlogging van het aanmaken van een Notificatie a.d.h.v. een NotificatieBundel logde een verkeerde Id

Versie 2.9.3 (2019-06-14)

 • Bugfix: Het aanmaken van een NotificatieBundel had een performantie issue op omgevingen met veel Notificaties

Versie 2.10.1 (2019-08-27)

 • Uitfaseren van NotificatieAanvragen - verwijderen oude referenties
 • Bugfix: het uitlezen van NotificatieBundels uit de database werd performanter gemaakt

Versie 2.11.1 (2019-10-03)

 • De tabel waarin NotificatieAanvragen oorspronkelijk in terecht kwamen is verwijderd
 • Op NotificatieBundelImportStatus wordt nu een laatst-gewijzigd-datum bijgehouden

Versie 2.12.1 (2019-10-24)

 • Performantie en stabilisatie verbeteringen onder hoge load
 • Het is nu mogelijk om Notificaties aan te bieden voor eenzelfde publieke dienstverlening configuratie door verschillende afzenders

Versie 2.12.2 (2019-10-25)

 • Geen functionele impact

Versie 2.12.3 (2019-10-30)

 • Geen functionele impact

Versie 2.12.4 (2019-11-07)

 • Het kon voorkomen dat een afzender niet kon worden toegevoegd aan een merk

Versie 2.13.1 (2019-11-27)

 • BugFix: Het kon voorkomen dat voor notificaties met NotificatieCategorie VrijeNotificatie geen Titel was ingevuld
 • Er zijn een aantal technische voorbereidingen uitgevoerd om email notificaties te kunnen versturen, dit zonder functionele impact

Versie 2.13.2 (2019-12-04)

 • BugFix: Het was niet langer mogelijk om nog ongelezen notificaties, afkomstig uit versies ouder dan v2.13.1, als gelezen te markeren

Versie 2.14.1 (2019-12-10)

 • Geen functionele impact

Versie 2.15.1 (2020-02-03)

 • Actieve notificaties met NotificatieCategorie TerugmeldingMelder kunnen vanaf nu verstuurd worden
 • Statistieken rond markeergelezen acties worden vanaf nu bijgehouden

Versie 2.16.1 (2020-03-24)

 • Extra logging werd toegevoegd rondom het authenticatie-luik - geen impact op API
 • BugFix: Het beheren van deadletter queues werkte niet meer in een beperkt aantal scenario's
 • BugFix: Er volgde een foutboodschap bij het toevoegen van een nieuwe afzender aan een publieke dienstverlening configuratie

Versie 2.17.1 (2020-03-25)

 • Het is nu mogelijk om als notificatie bouwsteen beheerder de naam van een afzender aan te passen
 • Bij het versturen van een email notificatie zal de afzender naam meegegeven worden in het from veld
 • Het is nu mogelijk om email notificaties te versturen voor notificaties met de categorie "VrijeNotificatie"
 • Bugfix: Het aanspreken van de rendering service bij het versturen van email notificaties werd niet correct opnieuw geprobeerd als dit wel verwacht werd

Versie 2.18.1 (2020-03-29)

 • Het is nu mogelijk om als notificatie bouwsteen beheerder de naam van een afzender aan te passen via de front
 • Bugfix: het kon voorkomen dat het om wille van technische redenen falen van het versturen van een email notificatie niet opnieuw geprobeerd kon worden
 • Er is een test notificatie pagina toegevoegd waarop eenvoudig notificatie bundels kunnen aangeboden worden
 • Er is KPI logging toegevoegd rond de verwerkte notificatiesleutels per product, per afzender en per kanaal
 • Er is KPI logging toegevoegd rond de verstuurde email notificaties per product, per afzender

Versie 2.19.1 (2020-03-30)

 • Het is nu mogelijk om als notificatie bouwsteen beheerder een beschrijving mee te geven aan een publieke dienstverlening configuratie

Versie 2.20.1 (2020-04-20)

 • Uitfaseren notificatie-ticket - geschrapt in backend-bevragingskant (geen impact naar API)

Versie 2.21.1 (2020-04-28)

 • Uitfaseren notificatie-ticket - wordt niet meer gebruikt, klaar voor verwijdering uit database (geen impact naar API)

Versie 2.22.1 (2020-05-14)

 • Uitfaseren notificatie-ticket - verwijderd uit database
 • De performantie van markeergelezen is sterk verbeterd in scenario's waarbij deze door meerdere gebruikers tegelijk wordt uitgevoerd
 • Het is nu mogelijk om per omgeving de impact van PullOnDemand als die niet gebruikt wordt uit te schakelen
 • De performantie van het ophalen van notificaties is licht verberd in scenario's waarbij deze door meerdere gebruikers tegelijk wordt uitgevoerd

Versie 2.23.1 (2020-06-30)

 • Een V3-endpoint voor het opvragen van publiekedienstverleningen werd toegevoegd
 • Het concept 'Aanbieder' werd toegevoegd, waarmee het mogelijk moet gemaakt worden om meerdere organisaties notificaties te laten 'aanbieden' in naam van eenzelfde Afzender
 • Het is mogelijk om bestaande Aanbieders te koppelen met een bestaande Publieke Dienstverlening Configuratie
 • Het is mogelijk om bestaande Aanbieders te wijzigen
 • Bugfix: Bij het plaatsen van een notificatieaanvraag aan de hand van xml was het niet mogelijk om een vervaldatum in formaat "yyyy-MM-dd hh:mm:ss.fffZ" mee te geven terwijl dit aan de hand van json wel mogelijk was
 • Bugfix: Het was mogelijk om een publieke dienstverlening configuratie te verwijderen waaraan al pull-on-demand notificaties gekoppeld waren maar nog geen push notificaties
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat bij het opvragen van een merk dat niet bestaat een Http500 teruggegeven werd in plaats van de te verwachten Http404
 • Bugfix: Een afzender kon bij het configureren van een product ook de andere afzenders voor dat product zien
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat het ophalen van notificaties voor een gebruiker faalde op omgevingen waar Pull-on-demand geactiveerd is
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat email notificaties waarvan de verwerking onverwacht werd afgebroken in een niet verder verwerkbare staat terecht kwamen
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat ophaalverzoeken, notificatiebundels en notifiatieaanvragen waarvan de verwerking onverwacht werd afgebroken in een verder niet verwerkbare staat terecht kwamen
 • Bugfix: Bij het plaatsen van een OphaalVerzoek zonder TeVerwerkingBundels werd in de fout het verkeerde veld terug gegeven
 • Bugfix: Bij het plaatsen van een notificatieAanvraag of notificatieBundelVerzoek met een lege kanalen lijst werden 2 foutcodes in plaats van 1 terug gegeven
 • Breaking change: Het endpoint "GET /api/v2/notificaties/{rrn}" werd geschrapt
 • Bij het ontsluiten van notificaties via het endpoint "GET /api/v1/notificaties/{rrn}" worden de velden "Body" en "DocumentLinkUri" niet langer ingevuld, volgende velden van "PubliekeDienstverleningConfiguratie" worden ook niet meer ingevuld. "OrganisatieCode", "AanbiederUri", "BundelScenario" en "VerzendgegevensUri"
 • Bij het ontsluiten van notificaties via het endpoint "GET /api/v1/notificaties/{rrn}" wordt als Merk binnen het veld "Merken" van "PubliekeDienstverleningConfiguratie" enkel nog het merk van toepassing voor de notificatie mee gegeven
 • Bij het ontsluiten van notificaties via het endpoint "GET /api/v1/notificaties/{rrn}" wordt als Afzender binnen het veld "Afzenders" van "PubliekeDienstverleningConfiguratie" enkel nog de afzender van toepassing voor de notificatie mee gegeven
 • Een nieuw endpoint "GET /api/v3/notificaties/{rrn}" voor het opvragen van notificaties door een gebruiker werd toegevoegd
 • Een nieuw endpoint "GET /api/v3/publiekedienstverleningconfiguraties/publiek" voor het opvragen van publieke dienstverlening configuraties werd toegevoegd
 • Bij het publiek opvragen van de publieke dienstverlening configuraties via het endpoint "GET /api/v2/publiekedienstverleningconfiguraties/publiek" worden de velden "AanbiederUri", "BundelScenario" en "VerzendGegevensUri" niet meer ingevuld
 • De performantie van markeergelezen is verder verbeterd en ondervind voor push notificaties geen hinder meer van het actief zijn van pull-on-demand op de omgeving
 • De performantie van het opvragen van de verwerkingstatus van de sleutels voor een rrn binnen een bundel is sterk verbeterd op omgevingen met veel notificaties
 • Het proces voor het verwerken van email notificaties is geoptimaliseerd, dit zorgt er voor dat de tijd tussen het aanbieden van de notificatieAanvraag of notificatieBundelVerzoek en het verstuurd worden van de email verkleind is
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat het aanbieden van meerdere ophaalverzoeken faalde
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat het opvragen van de verwerkingstatus van een pull-on-demand bundel faalde
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat de auditlog over het aanmaken van een notificatie pas na een lange tijd gebeurde
 • Bugfix: Bij het teruggeven van een fout wordt in het "Field" veld nu altijd gebruik gemaakt van pascalcase waar vroeger soms pascalcase soms cammelcase werd toegepast
 • Bugfix: Bij het verwijderen van een publieke dienstverlening configuratie waar nog een afzender gekoppeld was aan 1 van de merken werd een Http500 zonder duidelijke foutboodschap in plaats van een Http400 met duidelijke foutbooschap
 • Bugfix: Bij het aanbieden van een notificatieAanvraag of notificatieBundelVerzoek met een bestemmeling met een ongeldige identificatie konden 2 foutboodschappen teruggegeven worden in plaats van slechts 1

Versie 2.23.2 (2020-07-06)

 • Bugfix: In versie 2.23.1 kon het voorkomen dat de deadletter-beheer pagina niet geopend kon worden

Versie 2.24.1 (2020-07-07)

 • Het is mogelijk om Aanbieders afzender-privileges te geven via het beheerscherm
 • Het is mogelijk om als aanbieder met afzender-privileges mee te geven wat de organisatie is van de afzender van de notificatie
 • Op de tni en productie omgeving wordt de Notificatie bouwsteen beheerder nu ingelicht als er gebruik gemaakt wordt van xml

Versie 2.25.1 (2020-08-28)

 • De authorizatie van een client bij het aanbieden van een Ophaalverzoek, NotificatieAanvraag of NotificatieBundelVerzoek verloopt nu aan de hand van de clientId van die client
 • Het is nu mogelijk om via de api een default merk voor een publieke dienstverlening configuratie aan te duiden
 • Bij het plaatsen van een NotificatieAanvraag of een NotificatieBundelVerzoek zonder merkCode zal nu gebruik gemaakt worden van het defaultmerk voor de publieke dienstverlening configuratie. Dit default merk is nog niet configureerbaar via de front maar wel al via de api.
 • Het is niet meer nodig om bij het opvragen van een NotificatieBundelImportStatus de aanbiederUri mee te geven.
 • De maximale lengte van de naam van een afzender is verhoogd van 50 naar 250 karakters.
 • Bugfix: als de naam van een afzender langer was dan de maximale lengte werd geen foutboodschap weergegeven
 • In een uitzonderlijk geval waarbij het valideren van een acces token voor een request geauthenticeerd via geosecure faalde door een timeout bleven volgende requests met hetzelfde acces token hangen.

Versie 2.25.2 (2020-08-31)

 • Aanpassing database migratie voor omgevingen met heel veel notificaties

Versie 2.26.0 (2020-09-01)

 • Het is niet meer mogelijk om merken die gebruikt worden in bestaande notificaties te verwijderen
 • Bij het aanmaken van een publieke dienstverlening configuratie is het niet meer nodig om organisatiecode, verzendgegevensuri, scenario en aanbiederUri mee te geven
 • Bij het aanmaken van een aanbieder is het niet meer nodig om organisatiecode en aanbiederUri mee te geven
 • Het is nu mogelijk om via de front een default merk te configureren voor een publieke dienstverlening configuratie

Versie 2.27.1 (2020-10-06)

 • Dosis wordt niet meer behandeld als een uitzonderlijke aanbieder en dient gebruik te maken van scenarios die ook ondersteund worden voor andere aanbieders.
 • Technische afronding ondersteunen van meerdere aanbieders voor een publieke dienstverlening configuratie.
 • Bij het niet meegeven van een merk bij een notificatiebundel voor een publieke dienstverlening configuratie zonder default merk zal niet meer gebruik gemaakt worden van het mogelijk enige merk. Met andere woorden het is enkel nog mogelijk om geen merk mee te geven als er een default merk geconfigureerd is.

Versie 2.28.1 (2020-10-13)

 • Technische afronding toevoegen van een default merk aan een publieke dienstverlening configuratie.
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat het registreren van een notificatiebundel onverwacht faalde doordat het achterliggende proces niet gestart kon worden.

Versie 2.29.1 (2021-01-13)

 • Technische verbetering in de logging: bij het opvangen van een infrastructurele fout die geen functionele gevolgen zal hebben wordt geen alert aangemaakt.

Versie 2.30.1 (2021-02-25)

 • Het is nu mogelijk om van een afzender naast de naam ook volgende eigenschappen te wijzigen: adres, email, telefoonnummer en website.
 • Als NotificatieBouwsteen beheerder is het nu mogelijk om bij het aanmaken van een Afzender een branding niveau en een korte naam mee te geven.
 • Het is nu mogelijk om van een afzender ook het branding niveau en de korte naam te wijzigen.
 • De NotificatieBouwsteen Beheerder kan nu aan een Afzender een AfzenderMerk toevoegen.
 • Het is nu mogelijk om als AfzenderBeheerder AfzenderMerken te wijzigen.
 • Het is mogelijk om als AfzenderBeheerder een AfzenderMerk te koppelen aan een AfzenderProductConfiguratie.
 • De titel van dossier gerelateerde notificaties werd aangepast om de dossiernaam te bevatten indien deze gekend is.
 • Het is nu ook mogelijk om als configurator voor een organisatie afzenderMerken toe te voegen aan de afzender die overeenkomt met die organisatie.
 • BugFix: de fout die teruggegeven werd bij het incorrect meegeven van een ongeldige postcode voor het adres van een afzender werd verduidelijkt.
 • Bugfix: Het was niet mogelijk om een afzender zonder adres aan te maken.
 • Bugfix: Het was mogelijk om als configurator horende bij een organisatie de afzender horende bij een andere organisatie aan te passen via de api.
 • Bugfix: Het was niet mogelijk om als organisatie configurator de eigen afzender te editeren via de front.

Versie 2.30.2 (2021-03-02)

 • Bugfix: Het was niet mogelijk om als organisatie configurator een AfzenderProductConfiguratie te wijzigen.
 • Bugfix: Een organisatie configurator kon wel afzendermerken toevoegen aan de relevante afzender maar deze afzendermerken niet wijzigen.

Versie 2.31.1 (2021-03-02)

 • Bugfix: Het kon voorkomen dat als binnen een specifiek tijdslot tijdens het opvragen van de notificaties van een gebruiker de database niet beschikbaar was volgende requests faalden ookal was de database opnieuw beshikbaar.
 • Uitbreiding validatie inkomende model bij aanbieder zodat correcte validatie gebeurt.
 • Bugfix: Bij het meegeven van ongeldige ClientIds bij het aanmaken of aanpassen van een Aanbieder werd een onduidelijke foutboodschap teruggegeven.
 • Bij het beheren van Publieke dienstverlening configuraties worden deze nu gesorteerd op productId.
 • Het is onmogelijk gemaakt om nog publieke dienstverlening configuraties aan te maken met een id dat geen getal is.
 • Alle path en query parameter publieke dienstverlening configuratie id's worden verondersteld een getal te zijn. Indien geen getal meeegeven wordt zal een foutcode teruggegeven worden.
 • Bugfix: De foutboodschap bij het toevoegen van een AfzenderMerk met een niet unieke naam was te variabel.

Versie 2.31.2 (2021-03-09)

 • Bugfix: De foutboodschap bij het aanpassen van een AfzenderMerk met een niet unieke naam was te variabel.

Versie 2.32.1 (2021-03-09)

 • Afronding verplicht maken Branding niveau van een Afzender.
 • Het is nu mogelijk om als OrganisatieConfigurator of als NotficiatieBouwsteen beheerder AfzenderMerken te verwijderen, indien je die AfzenderMerken mag editeren.
 • Bij het opbouwen van de e-mail notificaties wordt nu alle relevante afzenderinformatie meegegeven.
 • Bij het opvragen van een notificatie wordt nu alle relevante afzender informatie teruggegeven.
 • Het koppelen, opvragen van de gekoppelde en ontkoppelen van een afzender aan een publieke dienstverlening configuratie kregen een explicieter api endpoint.
 • Technische herwerking om externe afhankelijkheden beter te kunnen beschermen van interne wijzigingen.

Versie 2.32.2 (2021-03-16)

 • Bugfix: Een herintroductie van mogelijke deadlock bij het opvragen van de verwerkingstatus van een notificatiebundel werd herwerkt zodat deze niet kan voorkomen.

Versie 2.32.3 (2021-03-30)

 • Bugfix: Er werd voor gezorgd dat e-mail notificaties waarvan de Afzender geen adres heeft niet kunnen verzonden worden totdat dat adres ingevuld is.

Versie 2.33.1 (2021-05-04)

 • Bugfix: Bij het aanmaken van een merk met een duplicate merkCode werd geen propere foutboodschap teruggegeven.
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat een merk niet verwijderd kon worden en daar geen duidelijke foutboodschap voor gegeven werd.
 • Het is nu mogelijk om als AfzenderBeheerder voor een AfzenderProductConfiguratie de uitschrijflink in scenario zonder contactvoorkeuren in te stellen.
 • Het is nu mogelijk om als AfzenderBeheerder voor een AfzenderProductConfiguratie te configureren dat ze niet zichtbaar zou mogen zijn op de contactvoorkeuren pagina.
 • Bij het opvragen van PubliekeDienstverleningConfiguraties via /api/v4/publiekedienstverleningconfiguraties krijg je nu ook afzender-informatie terug.
 • Bij het opvragen van PubliekeDienstverleningConfiguraties via /api/v4/publiekedienstverleningconfiguraties kan nu gefilterd worden op actief-zijn van NotificatieKanalen.
 • Het is nu mogelijk om /api/v4/publiekedienstverleningconfiguraties aan te spreken zonder authenticatie.
 • Het gebruikte Scheme voor GeoSecure-gebruikers werd gewijzigd naar GeosecureBearer. Het oude Scheme (Bearer) blijft evenwel bruikbaar ter ondersteuning van reeds aangesloten partijen.
 • Bugfix: Er wordt verhinderd dat in uitzonderlijke gevallen accesstokens worden gelogd.
 • Technische voorbereiding om meer bestemmelingtypes te kunnen ondersteunen.

Versie 2.33.2 (2021-05-04)

 • Bugfix: Het kon voorkomen dat e-mails niet konden vestuurd worden.

Versie 2.33.3 (2021-05-06)

 • Bugfix: Het herverwerken van gefaalde bundelverwerkingen verliep in uitzonderlijke gevallen onvolledig en werd daardoor afgebroken.

Versie 2.34.1 (2021-05-06)

 • Het is nu mogelijk om als aanbieder NotificatieBundels aan te bieden in scenario zonder contactvoorkeuren.
 • Het is nu mogelijk om als aanbieder relevante publieke dienstverleningen op te vragen.
 • Het is nu mogelijk om bij het opvragen van de relevante publieke dienstverleningen te filteren op afzender.
 • Bij het opvragen van PubliekeDienstverleningConfiguraties via /api/v4/publiekedienstverleningconfiguraties kan worden gefilterd op 'zichtbaarheid op contactvoorkeurenpagina'.
 • Het is mogelijk om globaal de contactvoorkeuren uitschrijflink in te stellen.
 • De notificatiebouwsteen geeft bij het opbouwen van de email notificatie altijd een uitschrijflink mee.

Versie 2.34.2 (2021-05-27)

 • Technische release om een issue verder te kunnen onderzoeken.

Versie 2.35.1 (2021-06-01)

 • Bugfix: NotificatieBundels aangeboden via pull-on-demand op test-omgevingen worden terug verwerkt.
 • Het is nu mogelijk om als aanbieder via 1 endpoint de volledige verwerking van een notificatiebundel aanvraag op te volgen.
 • Het is nu mogelijk om als aanbieder email notificaties te versturen waarbij de bestemmeling een persoon met contact info (e-mailadres) of een organisatie met contact info is.
 • Het is nu mogelijk om bij het aanmaken van een afzender de gebouwnaam van het adres te specifiëren.
 • Het is nu mogelijk om bij het wijzigen van een afzender ook zijn gebouwnaam te wijzigen.
 • Indien voor een afzender een gebouwnaam geconfigureerd is wordt deze nu weergegeven in de footer van de emailnotificaties.
 • Ondersteuning voor bijkomende issuer id-token-generator toegevoegd.

Versie 2.36.1 (2021-06-02)

 • Niet langer gebruikte en ondersteunde /api/v2/bundelimportstatus endpoints werden geschrapt.
 • Bugfix: Het kon in uitzonderlijk gevallen voorkomen dat rijksregisternummers gelogged werden.

Versie 2.36.2 (2021-06-15)

 • Bugfix: de demopagina voor het creëeren van notificatiebundels maakt nu gebruik van /api/v3/bundelimportstatus/{bestemmelling}
 • Bugfix: Een performantie probleem bij het ophalen van notificaties voor een persoon werd aangepakt.

Versie 2.37.1 (2021-06-29)

 • Bugfix: datamigratie ter verbetering van de roepnaam bij de welkomsnotificatie
 • Bugfix: Swagger-documentatie voor het aanbieden van NotificatieBundels werd gecorrigeerd en verduidelijkt
 • Bugfix: Het is niet meer mogelijk om zonder aanmelden de demo verzend een notificatie pagina te gebruiken.

Versie 2.37.2 (2021-06-29)

 • Bugfix: voorkomen van thread saturation bij opvragen JWT keys

Versie 2.38.1 (2021-07-12)

 • Als aanbieder is het nu mogelijk om dossiernotificaties met nieuwe sleutelwaarden StatusVlaamseFase, StatusVlaamseCode, ExterneLinkNaam en StatusDetail1 aan te bieden.
 • De dossier gerelateerde notificaties werden aangepast om duidelijkere informatie te bevatten.
 • Bugfix: verbetering aan timeout handling bij opvragen jwk keys

Versie 2.39.1 (2021-07-27)

 • Bij het versturen van een email wordt een auditlog aangemaakt
 • Het is nu mogelijk om email notificaties te versturen voor notificatie categorieën DossierGerelateerdBerichtActieNodig en DossierGerelateerdBerichtWijzigingDossier
 • Performantie verbeteringen bij het aanpassen van Afzenders, Publieke dienstverlening configuraties en Merken die met veel andere Afzender, Publieke dienstverlening configuraties of merken gekoppeld zijn.

Versie 2.40.1 (2021-08-20)

 • De kanaaltemplates voor dossiernotificaties werden bijgewerkt naar de afgesproken set sleutelwaardeparen.
 • Performantie verbeteringen

Versie 2.40.2 (2021-08-24)

 • Performantie verbeteringen

Versie 2.41.1 (2021-08-31)

 • Bij het aanmaken van een notificatiebundel is het nu mogelijk om optioneel een verzendDatum mee te geven. Deze dient in de toekomst te liggen, maar niet verder dan een maand. De bedoeling van de verzendDatum is om notificaties significant op een later tijdstip dan het moment van aanbieden beschikbaar te maken voor de bestemmeling.
 • Bij het aanspreken van de contactvoorkeuren api, het aanspreken van de rendering service en het verzenden van de email wordt correct gebruik van een timout en retry policy (deze beperkt de duurtijd van een request naar een externe component en herprobeert automatisch), dit resulteert bij korte onbeschikbaarheden van deze diensten in minder operationeel beheer en een sneller verzonden geraken van de email.

Versie 2.42.1 (2021-09-14)

 • Notificaties zonder de status verwerkt worden niet meer teruggegeven bij het opvragen van de passieve notificaties.
 • Notificaties met een verzenddatum in toekomst die toch te vroeg in de asynchrone verwerking terecht komen zullen niet worden verwerkt.

Versie 2.43.1 (2021-09-28)

 • NotificatieBundels met een VerzendDatum resulteren nu in het uitgesteld verwerken van de NotificatieSleutels die er voor aangemaakt worden.
 • Bij het gebruik van externe clients wordt correct gebruik gemaakt van timeout en retry policies.

Versie 2.43.2 (2021-10-05)

 • Bugfix: uitgesteld verzenden respecteert de definitie van 1 maand beter
 • Bugfix: Notificaties die uitgesteld verzonden zijn hebben als DatumNotificatie de verzendDatum in plaats van de aanbiedDatum.

Versie 2.44.1 (2021-10-05)

 • Technische eerste aanzet versturen stadsapp notificaties.
 • Technische stap in versturen stadsapp notificaties. Nu worden de contactvoorkeuren voor externe toepassingen gebruikt in plaats van een hardcoded implementatie.

Versie 2.45.1 (2021-10-29)

 • Push notificaties (stadsapp) worden nu aangeboden aan de eventhub in plaats van een hardcoded logging implementatie.
 • Bij het opvragen van de lijst van publieke dienstverlening configuraties met hun afzenders wordt voor de afzender ook het bestuursniveau van die afzender meegegeven.
 • Operationeel beheer: Verbetering in caching gedrag eigen geosecure tokens bij het aanspreken van afhankelijkheden.
 • Operationeel beheer: Bij het benaderen van StepFunctions en SES wordt bij een timeout nu direct opnieuw geprobeerd.

Versie 2.46.1 (2021-11-23)

 • Component validatie van gebruik profielapiclient voor bepalen toestemmingen externe applicaties op test omgevingen. En automatisering van validatie correct gebruik profielapiclient op beta.
 • Component validatie van gebruik eventhub voor verzenden push notificaties op test omgevingen. En automatisering van validatie correct gebruik eventhub op beta.

Versie 2.47.1 (2021-12-09)

 • Het is nu mogelijk om notificatiebundels te verwijderen.
 • Het is niet meer mogelijk om nog merken waar nog notificatiebundels voor bestaan te verwijderen.
 • Bugfix: Het kon voorkomen dat het verwijderen van een merk dat nog gebruikt werd binnen een notificatiebundel resulteerde in een timeout.
 • Er kunnen nu toegelaten kanalen geconfigureerd worden per afzender product configuratie.
 • Vanaf nu worden de toegelaten kanalen voor een notificatiebundel bepaald door de afzenderproductconfiguratie in plaats van het merk.
 • Een merk kent nu geen toegelaten kanalen noch contactinfo meer.
 • Het filteren op kanaaltype bij het opvragen van publieke dienstverlening configuraties met hun afzenders houdt rekening met de toegelaten kanalen van de afzenderproducten in plaats van de merken.
 • Een aantal niet meer gebruikte endpoints werden verwijderd.
 • Bugfix: Wanneer bij het aanbieden van Notificaties geen waarde wordt meegestuurd voor SleutelWaardeParen, resulteert dit niet langer in een technische fout.

Versie 2.48.1 (2021-12-20)

 • Toevoeging ondersteuning voor correlation en request id's. Dit zorgt er voor dat log entries en requests naar externe afhankelijkheden kunnen gecorreleerd worden met het originele request.

Versie 2.49.1 (2022-01-18)

 • Bugfix: binnenkomende calls geauthenticeerd met GeoSecure waarbij de gebruiker noodzakelijke claims niet bevat, resulteren niet langer in een technische maar functionele fout.

Versie 2.50.1 (2022-02-08)

 • Het is niet meer mogelijk om de ongewenste situatie waarbij er zowel lokale besturen als entiteiten binnen de Vlaamse Overheid e-mails kunnen versturen te configureren.
 • De codelijst "doeleinde" werd toegevoegd en ontsluit alle door de NotificatieBouwsteen gekende doeleindes.
 • Een AfzenderProductConfiguratie heeft een doeleinde. Standaard is het doeleinde "persoonlijke communicatie"

Versie 2.50.2 (2022-02-16)

 • beta bugfix

Versie 2.51.0 (2022-02-23)

 • Het is niet meer mogelijk om een Afzender van bestuursniveau te wijzigen als ze al in gebruik genomen is (gekoppeld aan een publieke dienstverlening configuratie).
 • Het is nu mogelijk om voor een AfzenderProductConfiguratie een doeleinde te specifiëren.
 • Toevoegen filtering van publieke dienstverleningen op doeleinde
 • LegalLoggingAsAService wordt gebruikt om auditlogging te doen
 • Bij het ontsluiten van de Notificaties wordt nu ook de aanbieder van de NotificatieBundel ontsloten.

Versie 2.52.0 (2022-03-16)

 • Optimalisatie logging

Versie 2.53.1 (2022-03-25)

 • De KPI logs rapporteren nu ook de aanbieder van de notificatiesleutels die verwerkt worden.

Versie 2.53.2 (2022-04-05)

 • De AuditLogging-library werd bijgewerkt naar de meest recente versie.
 • Optimalisatie logmonitoring

Versie 2.54.1 (2022-04-06)

 • een ondernemer kan een notificatie opvragen
 • Verwerken van notificaties voor ondernemingen

Versie 2.55.1 (2022-04-13)

 • afzenders worden alfabetisch geordend en zijn filterbaar bij het toewijzen aan een pdvc en merk
 • Aanbieders worden alfabetisch geordend en kunnen worden gefilterd bij het toewijzen
 • Contract aanpassingen zodat in de toekomst de clientIds van aanbieders als uuid kunnen aangeleverd worden.
 • bugfix: opvangen ongeldige waarden en operationeel beheer verminderen

Versie 2.56.1 (2022-04-26)

 • In anticipatie van het ondersteunen van ACM-Clients wordt het mogelijk gemaakt om ook guids te koppelen als ClientId voor een Aanbieder.

Versie 2.57.1 (2022-05-05)

 • E-mail notificatie bevat een aanspreking indien beschikbaar
 • Bugfix: aanpassing aan API documentatie
 • Upgrade naar LTS versie .NET6

Versie 2.57.2 (2022-05-05)

 • Bugfix: url templaterendering

Versie 2.57.3 (2022-05-09)

 • Bugfix: Ondersteuning Mock OpenID op beta

Versie 2.58.1 (2022-05-11)

 • Ondersteuning OVO-code in KPI logs

Versie 2.59.1 (2022-05-31)

 • weghalen ongebruikte configuratie
 • Notificaties gestuurd naar bestemmelingen van het type 'OrganisatieMetContactInfo' worden vanaf een ander e-mailadres verstuurd.
 • Verbetering operationeel beheer

Versie 2.60.1 (2022-07-05)

 • Meerdere "Vlaamse overheid" afzenders mogen email hebben als toegelaten kanaal voor een product.

Versie 2.61.1 (2022-08-04)

 • Support voor categorie vervaldagbericht
 • Categorieën worden niet langer opgeslagen als JSON.
 • Support voor categorie e-boxbericht

Versie 2.61.2 (2022-08-08)

 • Foutief gedrag bij afmelden via GeoSecure werd rechtgezet.

Versie 2.62.1 (2022-08-16)

 • Afronden van afschaffen JsonField voor Categorie
 • Datumvelden worden intern opgeslagen in afzonderlijke velden voor datum en tijdzone, in anticipatie van migratie naar postgresql.
 • Uitbreiding van de set beschikbare sleutelwaardeparen voor eBox-berichten.

Versie 2.62.2 (2022-08-29)

 • Deadletter queue-beheer werd hersteld na upgrade van een software-bibliotheek.

Versie 2.63.1 (2022-08-23)

 • Historische datumvelden waarvan de offset nog niet afzonderlijk werden opgeslagen worden bijgewerkt.

Versie 2.63.2 (2022-08-29)

 • Datamigrator wacht langer op determinatie van het eerste te migreren record.

Versie 2.64.1 (2022-09-01)

 • Verplichte datumvelden hun offset wordt eveneens verplicht.
 • KPI-logs over Notificaties worden verrijkt met de categorie ervan.
 • Notificatietitel wordt gegenereerd voor nieuw toegevoegde categorie VervaldagBericht.
 • Notificatietitel wordt gegenereerd voor nieuw toegevoegde categorie EBoxBericht.

Versie 2.64.2 (2022-09-09)

 • Optimalisaties aan database-migraties van 2.64.1 ten gevolge van langdurende blokkerende operaties.

Versie 2.65.1 (2022-09-13)

 • Legal logging gebeurt via ACM/IDM.

Versie 2.65.2 (2022-10-04)

 • Toevoegen van diagnostische informatie voor authenticatie via ACM/IDM.

Versie 2.66.1 (2022-09-27)

 • Overschakelen op Postgresql.

Versie 2.66.2 (2022-10-05)

 • Aanpassingen aan deadletterbeheer voor compatibiliteit met Postgresql.

Versie 2.67.1 (2022-10-12)

 • Toestemmingen-service wordt aangesproken via ACM/IDM-authenticatie.

Versie 2.68.1 (2022-10-14)

 • Verwijderen van RowVersion als concurrency-strategie.

Versie 2.69.0 (2022-11-24)

 • 0800 telefoonnummer

Versie 2.70.1 (2022-12-22)

 • Migratie bestaande e-box berichten naar nieuwe categorie
 • Notificaties filteren op IPDC product is nu mogelijk

Versie 2.70.2 (2022-01-10)

 • Extra logging bij het verwerken van notificaties

Versie 2.71.1 (2022-01-31)

 • Herwerking homepage notificaties

Versie 2.72.1 (2022-02-15)

 • Aanpassing homepage notificaties
 • Extra logging voor gefaalde notificaties

Versie 2.72.2 (2022-03-13)

 • Html injection attack
 • Homepage herwerking - deel 2

Versie 2.73.1 (2023-03-28)

 • Authenticatie/Authorisatie mogelijk met Acm/Idm

Versie 2.74.1 (2023-05-17)

 • Alle passieve notificaties richting de Notificatiehub sturen

Versie 2.78.1 (2023-08-11)

 • Notificaties kunnen ook verstuurd worden voor een Afzender zonder adres
 • Notificaties kunnen naar minderjarigen gestuurd worden en door minderjaringen gelezen worden, voor een beperkt aantal producten
 • Swagger documentatie is opgesplitst in een Afzender deel en een Agent/Loket deel
 • Verbeteringen aan validaties van inhoud bij het versturen van notificaties

Versie 2.78.3 (2023-08-19)

 • Organisaties kunnen zowel Kbo nummer als OVO code claims hebben (GeoSecure-Acm migratie)

Versie 2.78.4 (2023-08-24)

 • Minderjarigen kunnen ook ebox berichten ontvangen

Versie 2.78.5 (2023-08-26)

 • Minderjarigen kunnen ook schooltoeslag berichten ontvangen

Versie 2.79.1 (2023-08-29)

 • Minderjarigen kunnen ook berichten ontvangen voor
  • IPDC 781 Attest van Gezinssamenstelling
  • IPDC 783 Akte van Geboorte
  • IPDC 926 Aangifte van Adreswijziging
  • IPDC 940 Uittreksel uit het Strafregister
  • IPDC 991 Aangifte van een verhuis naar het buitenland
  • IPDC 1541 Mijn Burgerprofiel
  • IPDC 1836 Afspraak bij uw Stad of Gemeente
  • IPDC 1965 Mijn Onderwijs: Personeel
  • IPDC 2019 Nieuwe PIN en PUK-code voor identiteitskaarten
  • IPDC 2021 Aanpassing in het Rijksregister

Versie 2.80.1 (2023-09-19)

 • Correctie validatie van BIS nummers (gemeld door VlaBel)

Versie 2.81.1 (2023-09-25)

 • Actieve notificaties voor Vlaams Mandaten Systeem

Versie 2.82.1 (2023-11-13)

 • Configuratie afzender voor actieve notificaties voor Vlaams Mandaten Systeem

Versie 2.83.1 (2023-11-20)

 • Aanmelden in configuratie frontend met ACM/IDM rol (naast bestaande GeoSecure aanmeld optie)

Versie 2.84.1 (2023-12-14)

 • Minderjarigen kunnen ook berichten ontvangen voor
  • IPDC 1975 Jobbonus voor werknemers en ambtenaren
  • IPDC 2784 JobbonusPLUS voor zelfstandigen
  • IPDC 1527 De zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoeften (Groeipakket)

Versie 2.85.1 (2024-01-15)

 • Notificaties ivm VMS mandaten voor ondernemers worden via MAGDA Documentendienst verzonden
 • KPI logging van bounced emails
 • Toegelaten producten voor minderjarigen zijn configureerbaar